Đã xem: 303

 1. Offline

  leoelight Member

  Ba từ let, lets và let’s trong tiếng Anh có cách viết gần giống nhau, tuy nhiên cách dùng của các từ này khác nhau về ngữ pháp. Tìm hiểu bài viết “Hướng dẫn cách dùng let, lets, let’s trong tiếng Anh” dưới đây để biết rõ nhé.
  Xem thêm: cách chia thì hiện tại đơn
  1. Let
  – Nghĩa: cho phép
  – Cấu trúc: let sb V: cho phép ai làm gì
  Ví dụ:
  - Don’t let it worry you.
  => Đừng để điều đó khiến bạn lo lắng.
  - Let me tell you about journey of my life.
  => Hãy để tôi kể bạn nghe về cuộc hành trình của cuộc đời mình.
  – Một số thành ngữ hoặc cụm từ đi với let:
  - Let alone … : huống hồ là, nói gì đến… (nhấn mạnh không làm việc gì)
  - Let … go: giải tán
  - Let one’s hair down: thoải mái và thư giãn đi
  - Don’t let it get you down: đừng tự đổ lỗi hay trách móc bản thân
  - Let someone off/ let someone off the hook: giải thích, ngụy biện
  - Let off steam: thoát khỏi sự buồn chán
  Xem thêm: các thì tiếng anh
  2. Lets
  – Lets được sử dụng khi chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít (he, she, it) ở thì hiện tại đơn (present tenses).
  Ví dụ:
  - He always lets me use his laptop.
  => Anh ấy luôn cho phép tôi sử dụng máy tính của anh ấy.
  - She lets me know story about John and Jane.
  => Cô ấy cho tôi biết câu chuyện giữa John và Jane.
  3. Let’s
  – Let’s là viết tắt của Let us được dùng trong câu đề nghị, xin phép.
  – Cấu trúc: Let’s V: đề nghị làm gì
  Ví dụ:
  - Đi biển đi!
  => Let’s play.
  - Chơi thôi nào!
  – Khi dùng Let us với ý nghĩa là xin phép được làm một điều gì đó thì không viết tắt.
  Ví dụ:
  - Let us help you.
  => Hãy để chúng tôi giúp bạn.
  – Một số thành ngữ hoặc cụm từ đi với let’s:
  - Let’s say/ Let’s suppose: cứ cho rằng, giả sử rằng
  - Let’s hope: hãy cầu nguyện, hi vọng
  Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích cho các bạn, giúp bạn sử dụng những từ let, lets và let’s đúng cách. Bạn có thể tham khảo thêm cách học ngữ pháp tiếng Anh của Elight để học tập hiệu quả nhé. Chúc bạn học tiếng Anh thành công!
  Xem thêm: giới thiệu bản thân tiếng anh

  Xem thêm các bài viết cùng chủ đề