Đã xem: 235

  1. Offline

    kashi9x Member

    Đổi mới mang tính chất đột phá và vượt trội về ưu đãi để thu hút đầu tư phát triển, chắc chắn sẽ gặp nhiều phản biện trái chiều, vì nếu không có nhiều phản biện trái chiều thì chứng tỏ không có gì đổi mới mang tính vượt trội. Tôi ủng hộ bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thông qua luật đặc khu, chứ cầu toàn sẽ mất đi cơ hội, ở Thẩm Quyến từ thời Đặng Tiểu Bình đã dám làm vì thế mới có sự thịnh vượng như hôm nay! Mong các vị đại biểu mạnh dạn thông qua luật đặc khu.
    Thận trọng là cần thiết đâu phải nhà đầu tư nào cũng vì lợi ích KT trước mắt chẳng thế họ đổ hàng núi tiền xuống biển mà họ vẫn làm. Việc lựa chọn nhà đầu tư không nên chỉ nhìn về một phía lợi ích KT, dù gì thì cũng phải biết phân biệt đâu là lợi ích KT trước mắt và lâu dài.