Đã xem: 1,310

  1. Online

    kashi9x Member

    Cho thuê đất là đúng đấy mà cho thuê hẳn 990 năm cho nó được nhiều tiền mà cho thuê cả nước đi ( nghĩa là từ mũi Cà mau cho đến địa đầu Móng cái ) số tiền cho thuê được chia cho nhân dân để lấy tiền ra nước ngoài mà sống. Thế là dân ta sướng rồi. Thế là hết quan tham, hết cướp nhà cướp đất, hết dân oan, hết dùi cui roi điện, hết tàn ác dã man , hết xảo quyệt lừa lọc, hết trá hình treo đầu dê bán thịt chó ...vv. Sáng kiến tuyệt vời, làm ngay đi thôi. Dân ta vĩnh biệt địa ngục.