Mất hết niềm tin vào phụ nữ các bác ạ :(

Đã xem: 1645

()
Mất hết niềm tin vào phụ nữ các bác ạ :(
  1. Lê Anh Tùng
    Hài phụ nữ phụ nam gì cũng vậy thôi.
    26/11/16
  2. trongtroai
    con này ngu, như vợ mình thì nó đứng trước quạt và bảo đang về
    6/2/15